Postup při karanténě

Pokud máte  příznaky a jste COVID pozitivní  , postupuje se dle nařízení KHS následovně:

 

Pozitivní výsledek se můžete dozvědět jednak od svého ošetřujícího lékaře, pokud Vás indikoval k odběru, tak přímo od laboratoře, nebo od zaměstnanců hygienické stanice místně příslušné podle Vašeho bydliště, kteří výsledek z laboratoře zjistí v informačním systému infekčních nemocí. Výsledek je Vám sdělen telefonicky nebo pomocí textové zprávy, pokud se Vám nelze dovolat.

 

Při oznámení pozitivního výsledku je Vám sděleno, že Vy osobně ode dne odběru musíte setrvat v izolaci, tj. omezit styk s dalšími lidmi, setrvávat doma, praktický lékař Vám vystaví 10 denní izolaci, tj. e-neschopenku. Neschopenka je vydána ode dne odběru. V případě, že po 10 denní izolaci jste min. 3 dny bez jakýchkoli příznaků onemocnění, jste považováni za zdravé a není třeba absolvovat již žádný test. Váš praktický lékař Vás poté uschopní. Pokud příznaky nadále trvají, kontaktujte svého praktického lékaře.

 

Karanténa vs. "home-office"

V souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 je pro účely celostátní evidence vystavených karantén využíván systém eNeschopenek. V případě vystavení eNeschopenky z důvodu nařízené karantény je tato skutečnost do neschopenky klienta vždy zaznamenána - do kolonky profese je uvedena poznámka KARANTÉNA.

Vystavení karantény formou eNeschopenky v žádném případě neznemožňuje klientovi vykonávat svou práce tzv, v režimu home-office, pokud se tak domluvil se svým zaměstnavatelem. V tomto případě náleží zaměstnanci i nadále mzda v plné výši. Veškeré potřebné doplňkové hlášení o odpracovaných hodinách na home-office uvádí zaměstnavatel na příslušných tiskopisech ČSSZ.

Klient je povinen po dobu nařízené domácí karantény dodržovat všechna její pravidla.

Proto upozorňujeme klienty, že  jako praktický lékař pro dospělé jsem povinna vystavit karanténu/izolaci  formou eNeschopenky. Ostatní záležitosti spojené s prací v režimu home-office jsou již pouze na domluvě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

 

Pravidla domácí karantény

Pokud vám byla nařízena domácí karanténa, ať už z důvodu mírných respiračních příznaků,

pozitivního testu nebo kontaktu s pozitivní osobou, měli byste zůstat doma, nikde nevycházet a dodržovat níže uvedené pravidla.

Základní pravidla domácí karantény:

 • přerušení veškerého společenského života, sdržovat se pouze doma,
 • separovat osobu v karanténě od ostatních členů domácnosti, např. oddělený samostatný pokoj,
 • omezit co nejvíce kontakt s lidmi a chození mimo pokoj,
 • při kontaktu s ostatními členy domácnosti užívat roušku, snažte se ale o co největší izolaci,
 • používat koupelnu a WC odděleně a po použití vždy vydesinfikovat,
 • pravidelně si myjte ruce,
 • o nákup potravin požádejte rodinu nebo si je objednejte prostřednictvím internetové rozvážkové služby - plaťte dopředu a požádejte kurýra o ponechání nákupu před dveřmi,
 • pokud vlastníme domácího mazlíčka a není nikdo, kdo by vám pomohl s venčením, můžete ven pouze na nezbytně nutnou dobu za podmínky maximálního vyhýbaní se kontaktu s lidmi,
 • v karanténě vás může kontrolovat hygienaická stanice ve spolupráci s Policií ČR,
 • pravidelně sledujte svůj zdravotní stav - v případě zhoršení, kontaktujte telefonicky svého lékaře, hygienickou stanici dle místa svého bydliště nebo linku 112 (nezapomeňte prosám uvést, že jste v nařízení karanténě).

 

Žádáme klienty o důsledné dodržování pokynů ministerstva zdravotnictví a pravidel nařízené domácí karantény. Myslete prosím na to, že dodržením chráníte nejen sebe, ale také své okolí. V případě porušení hrozí i zpětně pokuta až 3 mil. Kč.


Přeskočit na obsah

 • Ordinace
 • Ordinační hodiny
 • Karanténa
 • Pojišťovny
 • Co nabízíme
 • Ceník
 • Očkování
 • Kontakt